P.E.T.
Personal Excentric Textile

Voor de wedstrijd tot het ontwerpen van een toeristisch souvenier,
ingericht door de provincie West-vlaanderen, nam het pakt deel met volgend voorstel.
Wij maakten een werktekening van een “Pet in kant”.
De jury loofde onze inzending en bekroonde dit met een eerste prijs.